Voortgang Nieuwbouw

Voortgang nieuwbouw

Met het oog op de toekomst zijn wij op de StairCampus steeds bezig met ontwikkelingen en verbeteringen. Eén van de projecten is de uitbreiding van productieruimten, magazijnen en kantoren. Benieuwd naar de voortgang?

Het einde is in zicht!

Het is al weer een tijd geleden dat we u hebben geïnformeerd over nieuwbouw projecten op de StairCampus. Inmiddels is de ruwbouw gereed en wordt hard gewerkt aan de afbouw en de voorbereiding voor de inrichting. Maar helaas hebben ook wij te maken met het gegeven dat soms bouwmaterialen niet of onvoldoende beschikbaar zijn. Nu mogen we nog niet mopperen want de vertraging is nog beperkt, maar op dit moment is het nog niet bekend wanneer de nieuwbouw in gebruik kan worden genomen.

Op de groei…

Om de komende jaren onze dienstverlening aan onze klanten op het gewenste niveau te behouden was de uitbreiding noodzakelijk. Maar wat gaat er eigenlijk gebeuren? Op de eerste plaats wordt de huidige magazijnruimte uitgebreid naar circa 17.000 m2 met de ruimte voor ruim 10.000 palletplaatsen. Daarnaast wordt een nieuwe productiehal gerealiseerd, waarin geautomatiseerde bewerkingen kunnen worden uitgevoerd. Op termijn verwachten we dat de hal met circa 10 productie units gevuld zal zijn. Op de beide verdiepingen worden de kantoorruimten ingericht, krijgt de StairAcademy een eigen, vaste plek en zal ook onze eigen interne sportfaciliteit StairFit worden ingericht.

Onderstaand alvast een impressie van het gebouw tot nu toe. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Voortgang Nieuwbouw