PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website www.vandijk-staircasesolutions.com. Van Dijk Postforming & Vlakverlijming B.V. tevens handelend onder de naam Van Dijk Staircase Solutions (hierna: “Van Dijk”) is verwerkingsverantwoordelijke.

Voor Van Dijk is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij begrijpen dat u uw persoonlijke informatie en privacy wil beschermen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Deze verklaring geeft aan op welke wijze en voor welke doeleinden wij uw persoonlijke informatie verzamelen, en waarvoor deze informatie zal worden gebruikt.

De contactgegevens van Van Dijk:

Van Dijk Staircase Solutions
Risseweg 19
6004 RM Weert
Nederland
E-mail: info@vandijk-staircasesolutions.com
Telefoon: +31 495 626 250
KvK-nummer: 58617779

Uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan in deze privacyverklaring wordt aangegeven of doeleinden die daarmee verenigbaar zijn. Daarnaast wordt uw persoonlijke informatie niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij een wettelijke bepaling ons tot bewaren of verdere verwerking verplicht.

Uw persoonsgegevens verwerken wij indien wij daarvoor uw voorafgaande toestemming hebben, de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of indien wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. De verwerking die enkel was gebaseerd op uw toestemming zullen wij dan staken. De intrekking van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan of op basis van een gerechtvaardigd belang onverlet.

Informatie aanvragen

Op onze website kunt u informatie aanvragen over Van Dijk en onze producten. Hiervoor kunt u gebruik maken van ons contactformulier. Wij vragen hierbij om uw naam, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. De grondslag voor deze verwerkingen is toestemming. Wij zenden u een e-mail ter bevestiging van uw informatieaanvraag, waarna wij telefonisch of per e-mail contact met u opnemen om u het beste van dienst te kunnen zijn.

Nieuwsbrief en aanbiedingen

U kunt ervoor kiezen om exclusieve aanbiedingen en nieuwsbrieven per e-mail te ontvangen. Om deze nieuwsbrieven te ontvangen, vragen wij om uw e-mailadres. De grondslag voor deze verwerkingen is toestemming. Indien u ervoor heeft gekozen om deze aanbiedingen van Van Dijk te ontvangen, kunt u zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door te klikken op de afmeldlink die onderaan elke e-mail wordt meegestuurd, of door een e-mail te sturen van deze strekking naar info@vandijk-staircasesolutions.com.com. Na intrekking van uw toestemming zullen we uw e-mailadres zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen twee weken verwijderen.

Bent u klant van ons, dan kunnen we u aanbiedingen sturen die betrekking hebben op onze producten en dienstverlening. Daarvoor hebben wij geen toestemming nodig. U kunt wel altijd bij iedere aanbieding aangeven dat u deze niet langer wenst te ontvangen. De grondslag daarvoor is gerechtvaardigd belang.

Werken bij Van Dijk

Via onze website kunt u via de daartoe bestemde formulieren solliciteren naar openstaande functies bij Van Dijk. De door u verstrekte gegevens zullen enkel worden gebruikt voor wervings- en selectiedoeleinden, om te beoordelen of u geschikt bent voor de vacante functie. U dient hiervoor uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer en e-mailadres te verstrekken, en uw cv en motivatiebrief te uploaden via de website of deze per e-mail te sturen naar personeel@vandijk-staircasesolutions.com ter attentie van Britt Ariaans. Wij kunnen zelf onderzoek doen via openbare bronnen zoals social media om een goed beeld van u te kunnen krijgen. Na afloop van de sollicitatieprocedure zullen uw gegevens binnen vier weken worden verwijderd, tenzij u toestemming geeft om uw gegevens tot één jaar na beëindiging van de procedure te bewaren. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is toestemming en gerechtvaardigd belang.

(Telefonische) klantenservice

Wanneer u telefonisch contact heeft met onze klantenservice kunnen gegevens over dit contactmoment worden bijgehouden, bijvoorbeeld door uw opmerking, vraag of klacht vast te leggen, zodat we u op een later moment nog steeds van dienst kunnen zijn. Uw telefoongesprekken met onze klantenservice kunnen ook worden opgenomen. U wordt hierover ook geïnformeerd ten tijde van het telefoongesprek en voordat de opname start. De opnames worden gebruikt voor trainingsdoeleinden en als bewijs voor de totstandkoming van een overeenkomst of een andere gemaakte afspraak. De telefoongesprekken worden verwijderd nadat zij niet meer nodig zijn voor deze doeleinden.

Als u klant bij ons wordt, dan verwerken wij uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw e-mailadres en uw telefoonnummer om onze producten en diensten aan u te kunnen leveren en contact met u te kunnen onderhouden. Ook krijgt u een klantnummer, waardoor wij u beter en sneller van dienst kunnen zijn via onze klantenservice. Eventuele klachten over onze producten of diensten registreren wij om u van dienst te kunnen zijn.

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is toestemming, uitvoering van de overeenkomst en/of gerechtvaardigd belang.

Bestelportaal en bestellingen

Voor het maken van offertes, het in behandeling nemen van orders, en het leveren van producten en diensten heeft Van Dijk uw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, KvK-nummer, adresgegevens, telefoonnummer, BTW nummer en e-mailadres nodig. Offertes worden per e-mail of per post toegezonden. Wij kunnen daarnaast telefonisch of per e-mail contact met u opnemen om u te informeren over het verkoopproces. Via ons online bestelportaal kunt u ook bestellingen plaatsen. De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is toestemming of uitvoering van een overeenkomst. Wij bewaren uw persoonsgegevens zeven jaar, tenzij er andere wettelijke bewaartermijnen gelden.

Cookies en andere technologieën

Iedere keer dat u onze website bezoekt registreren wij geautomatiseerd een aantal gegevens, die we opslaan in zogenaamde logbestanden. Deze logbestanden kunnen de volgende gegevens bevatten:

 • datum en tijd waarop de site is opgevraagd
 • naam van de opgevraagde pagina
 • IP-adres van het apparaat van waaraf de site is opgevraagd
 • apparaat-ID (Android-ID, Apple-ID)
 • sessie-ID
 • gebruikt browsertype en versie
 • gebruikt besturingssysteem
 • refereer (internetpagina van waaraf de site is opgevraagd)

We hebben deze gegevens nodig ter controle van de technische mogelijkheid om onze website op te vragen en om de weergave van onze website te kunnen aanpassen aan het apparaat waarmee u de website bezoekt. Daarnaast registreren we deze gegevens voor foutherstel en beveiligingsdoeleinden.

Op de websites van Van Dijk maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw browser of applicatie op de harde schijf van uw apparatuur worden bewaard en die worden uitgelezen door een browser. Wij maken gebruik van cookies om de website te laten functioneren, om de effectiviteit van de website te meten, en voor marketingdoeleinden.

In ons cookie overzicht beschrijven we alle cookies die gebruikt worden op de Van Dijk-websites.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn strikt noodzakelijk om de website te kunnen gebruiken. Onze website maakt gebruik van deze functionele cookies om bijvoorbeeld te onthouden of u cookies geaccepteerd heeft en om te voorkomen dat u meerdere malen op dezelfde melding dient te klikken.

Analytische cookies

Er kunnen cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten, door bijvoorbeeld bij te houden hoeveel unieke bezoekers de website bezoeken, hoe de websitebezoekers op onze website terecht zijn gekomen, welke onderdelen van de website zij bezoeken en wanneer. Ook kan met behulp van deze cookies worden bijgehouden welke versie van de website het meest effectief is. De door Van Dijk geplaatste analytische cookies hebben geen of slechts een geringe impact op uw privacy.

Trackingcookies

Cookies die worden gebruikt om bepaalde gegevens te verzamelen om u gerichte advertenties te sturen, betreffen trackingcookies. Deze cookies verzamelen gegevens om de websitebezoeker te onderscheiden. Wij zullen uw toestemming vragen voordat deze cookies worden geplaatst. Een volledig overzicht van alle trackingcookies treft u hier aan. Via Youronlinechoices.com kunt u uw voorkeuren voor interest-based advertising volledig zelf bepalen.

U kunt via uw browser-instellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. In dat geval kan Van Dijk niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van de websites op een juiste manier werken. Hoe u cookies kan beheren, hangt af van welke webbrowser u gebruikt. Meer informatie vindt u op Allaboutcookies.org.

Derde partijen

Wij zullen uw persoonlijke informatie in bepaalde gevallen delen met andere partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, uw toestemming hiertoe hebben of indien wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze informatie te delen.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met externe dienstverleners en zakelijke partners indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, als Van Dijk daartoe wettelijk verplicht is, als wij uw toestemming hebben of als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het delen van deze persoonsgegevens.

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende categorieën dienstverleners:

 • IT en clouddienstverleners om onder andere de onze website en onze systemen te beheren en te optimaliseren;
 • Partners die betalingsgegevens verwerken;
 • Logistieke dienstverleners om onder andere onze producten bij u te kunnen bezorgen;
 • Social media, zoals LinkedIn;
 • Banken en bedrijven die betalingen verwerken;
 • Marketing dienstverleners die ons helpen bij onze marketingactiviteiten, inclusief het verzenden van nieuwsbrieven. Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken wij bijvoorbeeld gebruik van MailChimp. Wij verstrekken hiervoor alleen uw naam en e-mailadres aan deze partij;
 • (Rechts)personen die reviews verwerken en/of klantenservice verlenen, inclusief het houden van enquêtes of onderzoeken. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van de diensten van Trustpilot voor het verzamelen van beoordelingen over onze dienstverlening en producten, aan welke partij wij – als u wordt uitgenodigd voor het schrijven van een beoordeling – uw naam en e-mailadres doorgeven;
 • Juridische en fiscale dienstverleners indien dit nodig is in het kader van onze bedrijfsactiviteiten;
 • Toezichthouders, autoriteiten en justitie indien we daartoe wettelijk verplicht zijn;

Deze derden zijn (contractueel) verplicht om adequate maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan partijen die zich niet in de Europese Unie bevinden, zullen wij dit alleen doen indien een land een passend beschermingsniveau heeft, er andere passende waarborgen worden geboden of er sprake is van een wettelijke uitzondering. Indien u inzage wenst te verkrijgen in deze passende waarborgen, kunt daartoe contact opnemen met ons.

Beveiliging van uw gegevens

Wij zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving, en beschermd is tegen bijvoorbeeld ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Zo maken wij op onze website gebruik van een versleutelde verbinding (HTTPS), zodat de door u verstuurde gegevens worden versleuteld en zijn beveiligd.

Uw rechten

Omdat wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, heeft u het recht om ons te verzoeken om inzage van en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U heeft daarnaast het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Dijk heeft u dus het recht om:

 • uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover;
 • rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
 • uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht – bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor Van Dijk maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld;
 • uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks – aan een andere partij over te dragen.

Binnen maximaal één maand zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie, de afwijzing van uw verzoek of de verwerking van uw gegevens door Van Dijk anderszins, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Personen onder 16 jaar

Onze website is niet bedoeld om te worden gebruikt of bezocht door kinderen onder de 16 jaar. Wij verzamelen niet bewust informatie van gebruikers en/of bezoekers in deze leeftijdscategorie. Zodra wij ontdekken dat wij informatie van een kind onder de 16 jaar verwerken zonder toestemming van de ouder, streven wij ernaar deze informatie zo snel mogelijk te verwijderen.

Overige

Van Dijk behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden privacyverklaring te allen tijde te wijzigen zonder nadere aankondiging. De laatste update dateert van juli 2021. Wij zullen uw persoonlijke gegevens verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens. Het verdient aanbeveling om regelmatig na te gaan of deze privacyverklaring is gewijzigd. Voor vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Dijk kunt u contact opnemen met ons via info@vandijk-staircasesolutions.com.