Nieuw Pand Risseweg 22 Derckx En Upstairs

Nieuwbouw StairCampus

Afgelopen week zijn officieel de handtekeningen gezet voor een verdere uitbreiding van de StairCampus. Ongeveer 2 jaar na de oplevering van het huidige hoofdkantoor wordt gestart met een aanzienlijke uitbreiding van onze bedrijfsgebouwen. Deze uitbreiding is het gevolg van de sterke groei van ons bedrijf en de behoefte aan extra kantoor- en magazijnruimten. Na een intensieve voorbereiding kan binnenkort de eerste schop de grond in en start de bouw van ons nieuwe bedrijfspand!

Stairing at the future

Om deze uitbreiding te kunnen realiseren is een naastgelegen perceel al eind 2020 aangekocht. Inmiddels is de autogarage die zich op het terrein van Risseweg 22 in Weert bevond afgebroken, zodat de weg vrij is om te starten met de bouw van ons nieuwe bedrijfspand. “De uitbreiding voor de StairCampus is hard nodig,” aldus Jan Steyvers, grondlegger en CEO van het familiebedrijf. “De explosieve groei van Van Dijk Staircase Solutions vraagt om extra magazijnruimte. Het huidige magazijn biedt met ruim 5.000 palletplaatsen nog maar nèt voldoende ruimte. Met de nieuwbouw kunnen we deze magazijnruimte verdubbelen en hebben we ook direct de mogelijkheid om extra productieruimte te realiseren, met het oog op toekomstige internationale expansie.”

“En dat is niet alles,” vult zoon en mede CEO Rick aan. “Er ontstaat nu mogelijkheid om een betere invulling te geven aan de StairCampus Academy, ons eigen opleidingscentrum voor medewerkers en klanten. Tegelijkertijd wordt de behoefte aan kantoorruimte voor het commerciële team van Van Dijk én het team van Steyl Montage ingevuld. Voor vandaag én de komende jaren!” Op de nieuwe locatie komt volgens de huidige planning tevens een nieuwe ruimte voor de interne sportfaciliteit StairFit, waar medewerkers van de StairCampus onder begeleiding van een personal trainer kunnen werken aan conditie en mobiliteit.

Render pand Risseweg 22
Op de foto: de artist impression van het nieuwe bedrijfspand aan de Risseweg 22 te Weert.

In vertrouwde handen

De realisatie is in handen van Bouwbedrijf Derckx B.V. uit Weert, dat eerder ook al het hoofdkantoor van de StairCampus en Upstairs Traprenovatie (onderdeel van de StairCampus) aan de Risseweg 24 mocht bouwen. Dat de familie opnieuw met hen gaat samenwerken zegt genoeg over het vertrouwen in Derckx.

Ook in Hoogeveen wordt de StairCampus uitgebreid. Hier start per direct de bouw van een gloednieuw pand langs de A37 op industrieterrein Buitenvaart. Het nieuwe pand bevat naast kantoren onder andere ook magazijn- en opslagruimte voor Steyl Montage. Tevens wordt in dit pand een Upstairs showroom gevestigd, waarmee consumenten in de noordelijke provincies en het grensgebied met de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen optimaal bediend kunnen worden.

Naar verwachting worden beide panden nog voor het einde van 2022 opgeleverd en in gebruik genomen.

artist impression pand Hoogeveen
Op de foto: artist impression van het nieuwe StairCampus bedrijfspand in Hoogeveen.